N.Z.O.Z. Elmed Bydgoszcz sp. z o.o.

Pliki do pobrania

Niniejsza sekcja zawiera dokumenty do pobrania.

DEKLARACJA

W celu zapisania sie do naszej przychodni, należy czytelnie wypełnić druk deklaracji wyboru, podać numer ewidencyjny PESEL i złożyć własnoręczny podpis. W momencie złożenia deklaracji, pacjent staje się automatycznie uprawniony do korzystania z usług zgodnie z naszą ofertą. Pozostałe formalności załatwiamy we własnym zakresie.

MEDYCYNA PRACY

WAŻNE!
OD 1 KWIETNIA 2015 ROKU OBOWIĄZUJĄ NOWE SKIEROWANIA NA BADANIA MEDYCYNY PRACY ZGODNE Z AKTUALNYM ROZPORZĄDZENIEM MZ, PACJENCI KIEROWANI NA STARYCH DRUKACH NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI.
PROSIMY O POBRANIE AKTUALNYCH SKIEROWAŃ. 

Wszystkie zadania wykonuje wykwalifikowany zespół lekarzy medycyny pracy oraz innych specjalizacji. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie zakres badań zależy od stanowiska pracy oraz czynników szkodliwych i warunków uciążliwych występujących na danym stanowisku.

POZOSTAŁE

  • Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej
  • Stawka za jedną stronę kopii 30 groszy. 
  • Podstawa prawna :Ustawa o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta ( DZ.U.2012 nr 159,z późniejszymi zmianami)

 

Skan wydrukowanej, wypełnionej oraz podpisanej umowy można wysyłać na adres :
e-mail:  a.wierzbowska@elmed.md

2 podpisane oryginały umowy proszę o przesłanie na adres:

NZOZ Elmed Bydgoszcz sp. z o.o.
ul. Karłowicza 3-5, 85-092 Bydgoszcz

po podpisaniu jeden egzemplarz zostanie odesłany do firmy.
Rejestracja pracowników na badania pod nr tel. 533-993-389 lub drogą mailową: medycynapracy@elmed.md


Ewentualne pytania prosimy kierować :
nr.: 533 504 804


Każdy pracodawca obowiązany jest objąć profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników poprzez zawarcie pisemnej umowy z jednostką służby medycyny pracy (art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy). Pracodawca nie powinien honorować badań wykonanych w innej placówce.

Powrót