N.Z.O.Z. Elmed Bydgoszcz sp. z o.o.

Polityka prywatności

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ELMED Bydgoszcz sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Karłowicza w 85-092 Bydgoszczy, tel.: 052-346-11-99

2. Celem zbierania i przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. - RODO jest realizacji usług z zakresu procedur leczniczych udzielanych w Placówce Medycznej.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wskazanego wyżej celu czym jest udzielenie w Placówce Medycznej procedur leczniczych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wskazanego wyżej celu.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, maksymalnie 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

8. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi prosimy o kontaktowanie się z IOD po adresem e-mail : iodo@elmed.md

Powrót