N.Z.O.Z. Elmed Bydgoszcz sp. z o.o.

Pakiety dla firm

Informacje ogólne

NZOZ ELMED BYDGOSZCZ sp. z o.o. jest wyjątkową placówką medyczną działającą na terenie Bydgoszczy. Tak właśnie postrzegają nas pacjenci, których opinie i potrzeby są dla nas istotnym wyznacznikiem jakości usług i kierunków rozwoju.

Naszą misją jest leczenie i profilaktyka. Dokonamy wszystkiego, co możliwe, aby uzdrowić pacjentów. Niesiemy pomoc chorym i podnosimy świadomość społeczną w zakresie troski o własne zdrowie w każdym jego aspekcie. Dążymy do bezustannego podnoszenia jakości naszych świadczeń z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych. 

Wyjątkowość naszej przychodni wynika z faktu, iż jako jedyna tego rodzaju placówka na terenie Bydgoszczy posiadamy tak szeroki zakres gabinetów specjalistycznych, bogate wyposażenie w sprzęt medyczny, innowacyjne rozwiązania informatyczne oraz logistyczne. Gwarantowany szybki dostęp do specjalistów, możliwość wykonywania szeregu badań diagnostycznych w jednym, miejscu, w jednym dniu, powoduje, że coraz większa ilość przedsiębiorstw kieruje do nas swoich pracowników w związku z obowiązkowymi badaniami. 
Medycyna pracy i pakiety medyczne tworzą kompleksową ofertę dla podmiotów gospodarczych. Osoby indywidualne dostrzegają i doceniają nasze starania. Osiągnęliśmy taki poziom organizacji pracy gabinetów, że nie musimy odsyłać pacjentów do innych placówek. 
Nasze dążenie do podnoszenia jakości wynika ze świadomości, iż rosną także potrzeby społeczne usług „komercyjnych”. Słowo „komercyjne” oznacza dla nas pacjentów, którzy oczekują indywidualnego podejścia, szczególnej jakości usług – zarówno co do zakresu jak i szybkości dostępu, a także są świadomi wartości tego rodzaju usług.

 1. Pakiety Medyczne Dla Firm
 2. WZORY UMÓW

Informacje dodatkowe

 • Rejestracja do poszczególnych poradni możliwa jest w godzinach pracy placówki
 • Rejestracja komercyjna - pod numerem telefonu /52/ 346-11-90
 • Rejestracja do poradni medycyny pracy – pod numerem telefonu /52/ 320-94-10
 • Nielimitowany dostęp do lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów oraz na badania diagnostyczne
 • Rejestracja pacjentów z wyznaczeniem dnia i godziny wizyty
 • Wizyty domowe uzasadnione medycznie należy zgłaszać do godziny 11.00
 • Do lekarza medycyny pracy wymagane jest skierowanie z Zakładu Pracy
 • Do lekarzy specjalistów wymagane jest skierowanie po wizycie u lekarza rodzinnego w placówce ELMED
 • Na badania laboratoryjne i diagnostyczne wymagane jest skierowanie od lekarza NZOZ ELMED Bydgoszcz Sp. z o.o.
 • Dostęp do lekarza rodzinnego w dniu zgłoszenia
 • Dostęp do lekarza specjalisty i badań diagnostycznych w ciągu siedmiu dni roboczych

 

Skan wydrukowanej, wypełnionej oraz podpisanej umowy mozna wysyłać na adres :
e-mail: a.trafna@elmed.md

Ewentualne pytania prosimy kierować :
nr.: 505 245 769

Powrót