N.Z.O.Z. Elmed Bydgoszcz sp. z o.o.

Szkolenia

Miło nam poinformować Państwa, że kadra parcownicza NZOZ Elmed Bydgoszcz sp. z o.o. uczestniczy w wielu prestiżowych szkoleniach. "Rozwój pracowników kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa”

Miło nam poinformować Państwa, że kadra pracownicza NZOZ Elmed Bydgoszcz sp. z o.o. uczestniczy w wielu prestiżowych szkoleniach.

PODNIESIENIE JAKOŚCI ZARZĄDZANIA FIRMĄ
 1.  Szkolenie z zakresu motywowania i oceniania pracowników
 2.  Szkolenie z zakresu projektowania polityki antymobbingowej
 3.  Szkolenie z zakresu zarządzania czasem pracy pracowników
 4.  Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej i obsługi klienta
 5.  Szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem
 6.  Szkolenie z zakresu prawa pracy
 7.  Szkolenie z zakresu odpowiedzialności karnej i cywilnej pracowników
 8.  Szkolenie z zakresu public relations
 9.  Szkolenie z zakresu controllingu
SZKOLENIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA JEDNOSKI SŁUŻBY ZDROWIA
 1.  Szkolenie "Metody monitorowania zdarzeń niepożądanych w usługach medycznych"
 2.  Szkolenie z zakresu dostępu do dokumentacji medycznej
 3.  Szkolenie z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych w służbie zdrowia
 4.  Szkolenie z zakresu arkusza kalkulacyjnego
 5  JĘZYK ANGIELSKI: Szkolenie z zakresu języka angielskiego (11 kobiet  60h) -wykładowca, sala z wyposażeniem
Powrót