N.Z.O.Z. Elmed Bydgoszcz sp. z o.o.

Kariera

Personel medyczny

W związku z poszerzeniem działalności medycznej o nowe poradnie specjalistyczne podejmiemy współpracę z lekarzami następujących specjalizacji:

  • Lekarz Endokrynolog
  • Lekarz Kardiolog
  • Lekarz Reumatolog

Oferty pracy prosimy przesyłać na adres:

Agnieszka Wierzbowska
Tel. 52 320-94-21
Tel. 533-504-804
e-mail:  a.wierzbowska@elmed.md 

Powrót