N.Z.O.Z. Elmed Bydgoszcz sp. z o.o.

Certyfikat ISO 9001:2008

Polityka jakości NZOZ Elmed Bydgoszcz sp. z o.o.

iso_poziom

Elmed sp. z o.o. jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ukierunkowanym na potrzeby i oczekiwania klientów/pacjentów. Priorytety działalności Elmed sp. z o.o. to niesienie pomocy w chorobie oraz jej zapobieganie.

NZOZ Elmed sp. z o.o. stawia do dyspozycji pacjentów grono wykwalifikowanych i doświadczonych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów oraz pielęgniarki.

Poprzez zapewnienie pacjentom przyjaznych warunków od momentu rejestracji do zakończenia leczenia Elmed sp. z o.o. chce podnieść poziom zadowolenia klientów w pomocy uzyskiwanej w Przychodni. Kierownictwo zobowiązuje się do spełnienia wszystkich niezbędnych wymagań oraz do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

certfikat_ISO_2013-09-06_max

Powrót