N.Z.O.Z. Elmed Bydgoszcz sp. z o.o.

Medycyna Pracy

JPG_2321a_minPoradnia Medycyny Pracy działająca w ramach naszej przychodni świadczy szeroki zakres usług - zarówno badań laboratoryjnych, obrazowych i czynnościowych jak i konsultacji lekarskich wymaganych na stanowiskach pracy dostępnych obecnie na rynku pracy. 
W zależności od czynników szkodliwych jest możliwość kompleksowej obsługi pacjentów w ciągu jednego dnia. 
Nasi lekarze Medycyny Pracy wykonują wizytacje stanowisk pracy oraz uczestniczą w zakładowych komisjach BHP wymaganych odpowiednimi przepisami.

Zakres badań w poradni:

 • podstawowe badania z zakresu med. pracy
 • badania kierowców wszystkich kategorii włącznie z samochodami uprzywilejowanymi
 • badania instruktorów, operatorów wózków widłowych, suwnic oraz innych maszyn i urządzeń w ruchu włącznie z koniecznymi badaniami psychologicznymi
 • badania osób pracujących na wysokości powyżej 3 m
 • badania w narażeniu na hałas
 • promieniowanie jonizujące
 • uprawnienia na broń
 • międzynarodowe świadectwo zdrowia
 • badania sanitarno – epidemiologiczne

Usługi świadczymy na najwyższym poziomie wspierając się wykwalifikowanym personelem oraz nowoczesnym sprzętem medycznym. Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku zarówno w godzinach rannych i popołudniowych.

Rejestracja pacjenta do poradni wymaga skierowania od pracodawcy z określeniem: 

 • rodzaju badań: wstępne, okresowe, kontrolne
 • stanowiska pracy
 • czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia występujących na tym stanowisku (praca przy komputerze powyżej 4 godzin, na wysokości powyżej 3 m, samochód służbowy kategorii B, wózek widłowy, hałas itp.)

Specjaliści przyjmujący w ramach poradni:

 • lek. med. pracy Joanna Pliszka
 • lek. med. pracy Jacek Borejko
 • lek. med. pracy Barbara Szulist
 • lek. med. pracy Agnieszka Rybak-Zawadzka


Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (052) 320-94-10


Skan wydrukowanej, wypełnionej oraz podpisanej umowy można wysyłać na adres :
e-mail: a.trafna@elmed.md

2 podpisane oryginały umowy proszę o przesłanie na adres:

NZOZ Elmed Bydgoszcz sp. z o.o.
ul. Karłowicza 3-5, 85-092 Bydgoszcz

po podpisaniu jeden egzemplarz zostanie odesłany do firmy.
Rejestracja pracowników na badania pod nr tel. 533-993-389 lub drogą mailową: medycynapracy@elmed.md


Ewentualne pytania prosimy kierować :
nr.: 533 504 804

Każdy pracodawca obowiązany jest objąć profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników poprzez zawarcie pisemnej umowy z jednostką służby medycyny pracy (art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy). Pracodawca nie powinien honorować badań wykonanych w innej placówce.

Powrót