N.Z.O.Z. Elmed Bydgoszcz sp. z o.o.

Pracownia badań i usług psychotechnicznych

Pracownia świadczy usługi z zakresu psychologii pracy i jest uzupełnieniem Poradni Medycyny Pracy. Wykonywane są w niej badania dla kierowców oraz dla pracowników zatrudnianych na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 
Celem badania psychotechnicznego jest sprawdzenie czy istnieją jakieś przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz do wykonywania pracy w charakterze kierowcy. 
Poradnia posiada wymagane zezwolenia do prowadzenia badań, jednocześnie wystawiając odpowiednie zaświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przychodnia dysponuje salą do badań grupowych, profesjonalną ciemnią, salą badań aparaturowych do pomiaru psychofizycznej sprawności. Badania trwają około 2-3 godzin.

Zakres wykonywanych badań psychotechnicznych:

  • wstępne, okresowe, kontrolne, końcowe
  • wysokościowe
  • operatorów suwnic
  • kierowców wszystkich kategorii
  • operatorów wózków widłowych
  • osób pracujących przy obrocie materiałami wybuchowymi
  • osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni
  • inne badania w zależności od czynników szkodliwych

Specjalista przyjmujący w poradni:

  • Jolanta Pakuła

Rejestracja osobista lub telefoniczna pod nr (052) 320-94-10.

Powrót