N.Z.O.Z. Elmed Bydgoszcz sp. z o.o.

Pracownia audiometryczna

Badanie audiometryczne popularnie zwane badaniem słuchu wykonywane jest celem oceny progu słyszenia, pozwalającym określić rodzaj oraz stopień upośledzenia zmysłu słuchu.

Powrót