N.Z.O.Z. Elmed Bydgoszcz sp. z o.o.

Cennik

Poradnia otolaryngologiczna

Nazwa usługi Cena
Audiometria 25 zł
USG ślinianek  120 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła ucha 100 zł
Wizyta otolaryngologiczna  140 zł 
RTG czaszki a-p, boczne  25 zł
RTG kości nosa  25 zł
RTG nosogardła  25 zł
RTG oczodoły bocznie, p-a  25 zł
RTG półosiowe czaszki wg towna a-p potylicy  25 zł
RTG siodło tureckie  25 zł
RTG stawy skroniowo-żuchwowe (czynnościowe) 25 zł
RTG twarzoczaszka  25 zł
RTG uszy wg Schillera  30 zł
RTG uszy wg Stenwersa  30 zł
RTG zatok 20 zł
RTG żuchwy  30 zł
Powrót