N.Z.O.Z. Elmed Bydgoszcz sp. z o.o.

Cennik

Medycyna Pracy

Rabaty udzielane są indywidualnie w zależności od ilości pracowników.

Rabaty nie dotyczą cen ustawowo narzuconych przez Ministra Zdrowia według Dzienniku Ustaw  z dnia 18.07.2014 poz. 949. 

Nazwa usługi Cena
Wizyta lekarza medycyny pracy 50 zł
Wizyta okulistyczna w ramach medycyny pracy wraz z wystawieniem recepty na okulary 100 zł
Wizyta specjalisty w ramach medycyny pracy 50 zł
Konsultacja psychiatry w ramach medycyny pracy 170 zł
Audiometria 25 zł
Spirometria 25 zł
Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych 30 zł
Badanie pola widzenia perymetryczne 25 zł
Badanie zjawiska olśnienia / widzenie zmierzchowe 50 zł
Badanie psychotechniczne operatorów wózków i suwnic 90 zł
Badanie psychotechniczne (sprawność psychoruchowa) kierowców kat. B (w ramach obowiązków służbowych) 90 zł
Badanie psychotechniczne kandydatów / kierowców 150 zł
Badanie psychologiczbe kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej 150 zł
Badanie do uprawnień na broń/ broń gazową (okulista,psychiatra, lekarz medycyny pracy,pole perymetryczne)  350 zł
Badanie do licencji pracownika ochrony/badanie do licencji detektywistycznej 350 zł
Badanie kalifikowanego pracownika ochrony fizycznej 350 zł
Badanie kierowców kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożących wartości pieniężne 200 zł
Badania kandydatów / kierowców kat. A, A1,A2 200 zł
Badanie kandydatów / kierowców kat. AM,B1,B,B+E,T 200 zł
Badanie kandydatów / kierowców kat.C1, C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D+E 200 zł
Badanie instruktora / egzaminatora kierowców 200 zł
Wizytacja stanowisk pracy za 1godz.. 100 zł
Delegacja lekarza medycyny pracy do zakładowej komisji BHP za 1godz. 100 zł
Wydanie orzeczenia – uprawnienie na broń/licencja detektywistyczna 120 zł
Wydanie orzeczenia -ustalenie czasu pracy osoby z grupą o niepełnosprawności 50 zł
Wydanie orzeczenia -pracownik zabezpieczenia technicznego 50 zł
Wydanie zaświadczenia dla sędziego (członka RN) 50 zł
Wydanie zaświadczenia dla pilota wycieczek krajowych i zagranicznych 50 zł
Międzynarodowe świadectwo zdrowia-morskie 100 zł
Badania laboratoryjne wg cennika w pozycji "laboratorium"  
Powrót