N.Z.O.Z. Elmed Bydgoszcz sp. z o.o.

Cennik

Laboratorium

Hematologia, koagulologia
Lp. Nazwa Cena
Antytrombina 45 zł
APTT  9 zł 
D-dimery  45 zł 
Fibrynogen 9 zł
5 INR (czas protrombinowy, wskaźnik INR) 9 zł
6 Morfologia + Rozmaz  15 zł
7 Morfologia + płytki 8 zł
8 OB 5 zł
9 Retikulocyty 7 zł
10 Żelazo 7 zł
Badania moczu 
Lp. Nazwa Cena
Badanie kamieni moczowych 60 zł
Mocz - analiza ogólna 7 zł
Mocz - białko ilość. 6 zł 
Mocz - dobowe wydalanie: chlorki 6 zł
5 Mocz - dobowe wydalanie: fosfor nieorg. 6 zł 
6 Mocz - dobowe wydalanie: k. moczowy 5 zł 
7 Mocz - dobowe wydalanie: kreatynina 6 zł
8 Mocz - dobowe wydalanie: magnez 6 zł 
9 Mocz - dobowe wydalanie: mocznik 6 zł 
10 Mocz - dobowe wydalanie: sód i potas 12 zł 
11 Mocz - dobowe wydalanie: wapń 12 zł
12 Mocz - poranny (porcja):  potas 6 zł
13 Mocz - poranny (porcja):  sód 6 zł
14 Mocz - poranny (porcja): a-Amylaza 8 zł
15 Mocz - poranny (porcja): chlorki 6 zł
16 Mocz - poranny (porcja): fosfor nieorg. 6 zł
17 Mocz - poranny (porcja): kreatynina 6 zł
18 Mocz - poranny (porcja): kwas moczowy 6 zł
19 Mocz - poranny (porcja): magnez 6 zł
20 Mocz - poranny (porcja): mocznik 6 zł
21 Mocz - poranny (porcja): wapń 6 zł
22 Posiew moczu+antybiogram 48 zł
Badanie kału
Lp. Nazwa Cena
 Badanie w kierunku owsików 15 zł
 Kał na nosicielstwo (1 oznaczenia) 30 zł
 Kał na nosicielstwo (3 oznaczenia) 90 zł
 Kał na pasożyty (jedno oznaczenie) 17 zł
5  Kał na resztki pokarmowe 30 zł
6  Krew utajona w kale 18 zł
7  Posiew kału (bakteriologiczny) 60 zł
8  Test na obecność lamblii (ELISA) 36 zł
Chemia kliniczna
Lp. Nazwa Cena
a-Amylaza (diastaza) 8 zł
Albumina 6 zł
Aminotransferaza alaninowa (ALAT) 5 zł
Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT) 5 zł
5 Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT) 6 zł
6 Białko frakcje ( proteinogram) 22 zł
7 Bilirubina bezpośrednia (Bil-D) 6 zł
8 Bilirubina całkowita (Bil-T) 6 zł
11 Ceruloplazmina 60,00 zł 60 zł
12 Chlorki 7 zł
13 Cholesterol całkowity (CHOL) 9 zł
14 Cholesterol HDL 7 zł
15 Cholesterol LDL 9 zł
16 Cholinoesteraza (CHE) 29 zł
17 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 20 zł
18 Fosfataza kwaśna (ACP) 11 zł
19 Fosfataza sterczowa (ACP-P) 20 zł
20 Fosfataza zasadowa (ALP, AP) 7 zł
21 Fosfor nieorganiczny 8 zł
22 GGTP 6 zł
23 Glukoza 6 zł
24 Kinaza kreatynowa (CK-NAC, CPK) 12 zł
25 Klirens kreatyniny endogennej 12 zł
26 Kreatynina 6 zł
27 Krzywa cukrowa (2 punktowa, 50g glukozy, czas pobrania: 0, 1h) 12 zł
28 Krzywa cukrowa (2 punktowa,75g glukozy,czas pobrania: 0, 2h) 12 zł
29 Krzywa cukrowa (3 punktowa,75g glukozy,czas pobrania: 0, 1, 2h) 18 zł
30 Kwas moczowy 6 zł
31 Lipaza 26 zł
32 Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 26 zł
33 Magnez 8 zł
34 Miedź 46 zł
35 Mocznik 6 zł
36 Potas 5 zł
37 Próby wątrobowe (ASPAT, ALAT, bilirubina całkowita) 16 zł
38 Sód 5 zł
39 Transferyna 41 zł
40 Trójglicerydy (TG) 9 zł
41 Wapń całkowity 8 zł
42 Wapń zjonizowany 12 zł
Badania serologiczne 
Lp. Nazwa Cena
ASO półilość 16 zł
CRP ilościowo 23 zł
Grupa krwi 40 zł
Grupa krwi /x 2/ + karta indentyfikacyjna 60 zł
5 Odczyn Waalera-Rosego 16 zł
6 Przeciwciała anty Rh 28 zł
7 RF- ilościowo 16 zł
8 VDRL/WR 16 zł

IMMUNODIAGNOSTYKA

Diagnostyka chorób tarczycy 
Lp. Nazwa Cena
Anty-TG (p.-ciała przeciw tyreoglobulinie) 42 zł
Anty-TPO (p.-ciała przeciw peroksydazie tarczycowej) 42 zł
FT3 (wolne T3) 25 zł
FT4 (wolne T4) 25 zł
5 Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAb) 96 zł
6 T3 (trójjodotyronina) 25 zł
7 T4 (tyroksyna) 25 zł
8 TSH III generacji 21 zł
9 Tyreoglobulina (TG) 56 zł
Hormony płciowe 
Lp. Nazwa Cena
 17-OH progesteron 49 zł
 Androstendion 60 zł
 DHEA 50 zł
 Estradiol 23 zł 
5  Estriol wolny 42 zł 
6  FSH 23 zł 
7  HCG (test ciążowy-krew) 42 zł 
8  LH 23 zł
9  Progesteron 23 zł
10  Prolaktyna 23 zł
11 SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) 48 zł
12 Testosteron 42 zł
Pozostałe hormony i metabolity 
Lp. Nazwa Cena
Aldosteron 56 zł
Kortyzol 40 zł
Kwas deltaaminolewulinowy 40 zł
Kwas deltaaminolewulinowy 96 zł
5 Parathormon 42 zł
Markery nowotworowe
Lp. Nazwa Cena
AFP (alfa-fetoproteina) 32 zł
b2-mikroglobulina 70 zł 
CA-125 (m.in. marker raka jajnika) 39 zł
CA-15.3 (m.in. marker raka sutka) 39 zł
5 CA-19.9(m.in.m.nowotworowy p.pokarmowego) 39 zł
6 CA-19.9(m.in.m.nowotworowy p.pokarmowego) 32 zł
7 PSA (specyficzny antygen prostaty) 30 zł
8 PSA całkowity+wolny 70 zł
9 TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy) 90 zł
10 Wolna podjednostka HCG-beta (F-HCG-beta) 68 zł
Diagnostyka infekcji
Lp. Nazwa Cena
Anty-HAV IGM 60 zł
Anty-HAV total 70 zł
HBS - HBS przeciwciała 30 zł
Borelioza IGG 58 zł
5 Borelioza IGM 58 zł
6 Bruceloza IGM 60 zł
7 Bruceloza IGG 60 zł
8 Chlamydia pneumaniae IGM 64 zł
9 Chlamydia pneumaniae IGA 64 zł
10 Chlamydia pneumoniae IGG - test ilościowy 64 zł
11 Chlamydia trachomatis IGG - test ilościowy 64 zł
12 Chlamydia trachomatis IGG - test ilościowy 64 zł
13 Chlamydia trachomatis IGM - test ilościowy 64 zł
14 CMV (metodą PCR) 600 zł
15 CMV IGG 37 zł
16 CMV IGM 37 zł
17 EBV IGG 60 zł
18 EBV IGM 60 zł
19 HBE-antygen 48 zł
20 HBS antygen 18 zł
21 Helicobakter pylori IgG 40 zł
22 Herpes 1/2 IGG (HSV) 42 zł
23 Herpes 1/ 2 IGM (HSV) 53 zł
24 HIV Przeciwciała 60 zł
25 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 50 zł
26 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 50 zł
27 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgMm 50 zł
28 Listerioza - test jakościowy 70 zł
29 Mononukleoza (odczyn lateksowy) 50 zł
30 Mykoplazma IgG 70 zł
31 Mykoplazma IgM 70 zł
32 Odra IGG 120 zł
33 Odra IGM 120 zł
34 Paragrypa IGG 80 zł
35 Paragrypa IGM 80 zł
36 HBC IGM przeciwciała 49 zł
37 HBC całkowite przeciwciała 49 zł
38 HBE przeciwciała 48 zł
39 HCV przeciwciała 38 zł
40 Różyczka IGG - test ilościowy 36 zł
41 Różyczka IGM - testpółilościowy 40 zł
42 Śiwnka IGG 96 zł
43 Świnka IGM 96 zł
44 Toksoplazmoza IgG 30 zł
45 Toksoplazmoza IgM 40 zł
46 Toxocaroza IgG 120 zł
47 Varicella zoster IGG - ospa wietrzna 120 zł
48 Varicella zoster IGM -ospa wietrzna 120 zł
Diagnostyka choroby wieńcowej
Lp. Nazwa Cena
CK-MB (mass) 40 zł
Monitorowanie stężenia leków 
Lp. Nazwa Cena
Digoksyna 29 zł
Karbamazepina 48 zł
Kwas walproinowy 36 zł
Teofilina 53 zł
Diagnostyka anemii 
Lp. Nazwa Cena
Ferrytyna 39 zł
Kwas foliowy 53 zł
Witamina B12 54 zł
Diagnostyka cukrzycy 
Lp. Nazwa Cena
Hemoglobina glikowana  [HbA1c] 44 zł
Insulina 48 zł 
Osteoporoza
Lp. Nazwa Cena
Osteokalcyna 60 zł
 Pyrylinks D (dezoksypirydynolina) 70 zł 
Inne
Lp. Nazwa Cena
Homocysteina 80 zł
Leptyna 186 zł
Narkotyki w moczu 80 zł
Składniki dopełniacza i inne składniki 
Lp. Nazwa Cena
Alfa 1 antytrypsyna 144 zł
C1 inhibitor 153 zł
C-3 c (składnik dopełniacza) 60 zł
C-4 (składnik dopełniacza) 60 zł
Autoimmunologia
Lp. Nazwa Cena
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA1)- Test przesiewowy 70 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA 2)-badanie kompleksowe 160 zł
Przeciwciała przeciwmitochondrialne (AMA) 70 zł
Przeciwciała przeciw endomysium IgA  80 zł
5 Przeciwciała przeciw endomysium IgG  80 zł
6 Przeciwciała przeciw endomysium  IgG i IgA EmA (łącznie)  150 zł
7 Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA  90 zł
8 Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgG  90 zł
9 Przeciwciała przeciw endomysium  i gliadynie w klasie IgA i IgG (łącznie)  170 zł
10 Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgA  70 zł
11 Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgG 70 zł
12 Przeciwciała przeciw retikulinie IgA (ARA) 105 zł
13 Przeciwciała przeciw retikulinie IgG (ARA) 105 zł
14 Przeciwciała przeciw retikulinie IgA i IgG łącznie (ARA) 170 zł
15 Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych 80 zł
16 Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) 90 zł

17

Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA) (IIF) 120 zł
18 Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym i przeciwko mięśniówce
serca
100 zł
19 Przeciwciała przeciw mięśniówce serca 80 zł
20 Przeciwciała przeciw kanalikom żółciowym 60 zł
21 Przeciwciała przeciw wyspom trzustkowym 80 zł
22 Przeciwciała przeciw plemnikom 90 zł
23 Przeciwciała przeciw antygenom jajnika 70 zł
24 Przeciwciała przeciw komórkom Leydiga jąder 100 zł
25 Trombofilia Pakiet I 410 zł
26 Trombofilia Pakiet II 513 zł
27 Przeciwciała przeciw antygenom łożyska 90 zł
Inne
Lp. Nazwa Cena
Posiew nasienia 60 zł
Posiew plwociny 38 zł
Posiew płynów z jam ciała - beztlenowy 41 zł
Posiew płynów z jam ciała - tlenowy 32 zł
5 Posiew ropy - beztlenowy 41 zł
6 Posiew ropy - tlenowy 31 zł
7 Wymaz jamy ustnej 31 zł
8 Wymaz kanału szyjki macicy 41 zł
9 Wymaz nosa 42 zł
10 Wymaz z gardła 45 zł
11 Wymaz z pochwy 40 zł
12 Wymaz GBS 20 zł
13 Wymaz z rany - beztlenowy 41 zł
14 Wymaz z rany - tlenowy 31 zł
15 Wymaz z ucha 42 zł
16 Wymaz ze skóry 36 zł
17 Wymaz ze zmian skórnych 46 zł
18 Wymaz inny  
Powrót