Niniejsza sekcja zawiera dokumenty do pobrania.

DEKLARACJA

W celu zapisania sie do naszej przychodni, należy czytelnie wypełnić druk deklaracji wyboru, podać numer ewidencyjny PESEL i złożyć własnoręczny podpis. W momencie złożenia deklaracji, pacjent staje się automatycznie uprawniony do korzystania z usług zgodnie z naszą ofertą. Pozostałe formalności załatwiamy we własnym zakresie.

MEDYCYNA PRACY

WAŻNE !!!!! OD 1 KWIETNIA 2015 ROKU OBOWIĄZUJĄ NOWE SKIEROWANIA NA BADANIA MEDYCYNY PRACY ZGODNE Z AKTUALNYM ROZPORZĄDZENIEM MZ , PACJENCI KIEROWANI NA STARYCH DRUKACH NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI !!!!! PROSIMY O POBRANIE AKTUALNYCH SKIEROWAŃ !!!!

Wszystkie zadania wykonuje wykwalifikowany zespół lekarzy medycyny pracy oraz innych specjalizacji. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie zakres badań zależy od stanowiska pracy oraz czynników szkodliwych i warunków uciążliwych występujących na danym stanowisku.

POZOSTAŁE

  • Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej
  • Podstawa prawna :Ustawa o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta ( DZ.U.2012 nr 159,z późniejszymi zmianami) 
  • Stawka za jedną stronę kopii 75 groszy. 

Informacja

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi medyczne w NZOZ Elmed Bydgoszcz sp. z o.o., rozpoczęto działania mające na celu poszerzenie zakresu diagnostyki. Efektem jest zrealizowanie inwestycji w postaci pracowni radiodiagnostyki obrazowej. Otwarta została Pracownia RTG i Mammografii.

Reklama

RSS - Newsy - Zdrowie

Saturday the 24th. .