REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY RABATOWEJ

1. Wydawcą karty rabatowej jest NZOZ Elmed Bydgoszcz Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.Karłowicza 3-5, 85-092 Bydgoszcz.


2. Karta rabatowa jest plastikową kartą usługową uprawniającą do korzystania z usług medycznych wyłącznie w NZOZ Elmed Bydgoszcz Sp. z o.o.


3. Rabat nie dotyczy

  • poradni medycyny pracy
  • poradni stomatologicznej
  • poradni neurochirurgicznej


4. Użytkownikiem karty jest osoba, która spełnia warunki jej przyznawania oraz zaakceptuje postanowienia poniższego regulaminu.


5. Użytkownik nie może odstępować karty innym osobom.


6. Warunkiem otrzymania karty jest:

  • skorzystanie z usług medycznych na kwotę powyżej 150 zł, (Pacjent nie ma obowiązku przedstawiania faktur. Weryfikacji kwoty dokonuje rejestracja na podstawie bazy danych.)
  • wyrażenie pisemnej zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie pacjentów przychodni,
  • okazanie dowodu tożsamości,

7. Karta rabatowa upoważnia do skorzystania z usług medycznych firmy z rabatem w wysokości 5 %. Uzyskanie kolejnych 5 punktów procentowych wymaga zarejestrowania się na facebooku oraz polubienie i udostępnienie strony www.elmed.md

8. Rabat obowiązuje z chwilą wydania karty. Rabat nie jest udzielany wstecz.


9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za karty, które zostały uszkodzone lub utracone.


10. W razie zgubienia, utracenia karty użytkownikowi nie przysługuje wydanie karty zastępczej.


11. Akceptując poniższy regulamin użytkownik wyraża zgodę na przetworzenie jego danych osobowych przez firmę NZOZ Elmed Bydgoszcz Sp.zo.o. w celu prawidłowej realizacji programu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).


12. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej przychodni.


13. NZOZ Elmed ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyn.


14. Użytkownik akceptuje warunki regulaminu z pierwszym użyciem karty.


15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013.

Zapraszamy do korzystania z naszych kart rabatowych.

karta rabatowa CM 1

Informacja

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi medyczne w NZOZ Elmed Bydgoszcz sp. z o.o., rozpoczęto działania mające na celu poszerzenie zakresu diagnostyki. Efektem jest zrealizowanie inwestycji w postaci pracowni radiodiagnostyki obrazowej. Otwarta została Pracownia RTG i Mammografii.

Reklama

RSS - Newsy - Zdrowie

Wednesday the 21st. .