Adres e-mail: 
Temat: 
Telefon: 
Zapytanie: 
  Chcę otrzymać kopię zapytania.
    

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. zwanej dalej Ustawą), wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę: NZOZ Elmed Bydgoszcz sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w celach obsługi przedmiotowego zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, a Klientowi zgodnie z Ustawą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Informacja

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi medyczne w NZOZ Elmed Bydgoszcz sp. z o.o., rozpoczęto działania mające na celu poszerzenie zakresu diagnostyki. Efektem jest zrealizowanie inwestycji w postaci pracowni radiodiagnostyki obrazowej. Otwarta została Pracownia RTG i Mammografii.

Reklama

RSS - Newsy - Zdrowie

Saturday the 24th. .