Miło nam poinformować Państwa, że kadra parcownicza NZOZ Elmed Bydgoszcz sp. z o.o. uczestniczy w wielu prestiżowych szkoleniach.

"Rozwój pracowników kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa”

LP. Nazwa kursu / szkolenia
I PODNIESIENIE JAKOŚCI ZARZĄDZANIA FIRMĄ
1. Szkolenie z zakresu motywowania i oceniania pracowników
2. Szkolenie z zakresu projektowania polityki antymobbingowej
3. Szkolenie z zakresu zarządzania czasem pracy pracowników
4. Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej i obsługi klienta
5. Szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem
6. Szkolenie z zakresu prawa pracy
7. Szkolenie z zakresu odpowiedzialności karnej i cywilnej pracowników
8. Szkolenie z zakresu public relations
9. Szkolenie z zakresu controllingu
II SZKOLENIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA JEDNOSKI SŁUŻBY ZDROWIA
10. Szkolenie "Metody monitorowania zdarzeń niepożądanych w usługach medycznych"
11. Szkolenie z zakresu dostępu do dokumentacji medycznej
12. Szkolenie z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych w służbie zdrowia
13. Szkolenie z zakresu arkusza kalkulacyjnego
14. JĘZYK ANGIELSKI: Szkolenie z zakresu języka angielskiego (11 kobiet  60h) -wykładowca, sala z wyposażeniem

Informacja

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi medyczne w NZOZ Elmed Bydgoszcz sp. z o.o., rozpoczęto działania mające na celu poszerzenie zakresu diagnostyki. Efektem jest zrealizowanie inwestycji w postaci pracowni radiodiagnostyki obrazowej. Otwarta została Pracownia RTG i Mammografii.

Reklama

RSS - Newsy - Zdrowie

Saturday the 24th. .