Polityka jakości NZOZ Elmed Bydgoszcz sp. z o.o.

iso poziom

 

Elmed sp. z o.o. jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ukierunkowanym na potrzeby i oczekiwania klientów/pacjentów. Priorytety działalności Elmed sp. z o.o. to niesienie pomocy w chorobie oraz jej zapobieganie.
NZOZ Elmed sp. z o.o. stawia do dyspozycji pacjentów grono wykwalifikowanych i doświadczonych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów oraz pielęgniarki.
Poprzez zapewnienie pacjentom przyjaznych warunków od momentu rejestracji do zakończenia leczenia Elmed sp. z o.o. chce podnieść poziom zadowolenia klientów w pomocy uzyskiwanej w Przychodni. Kierownictwo zobowiązuje się do spełnienia wszystkich niezbędnych wymagań oraz do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

certfikat ISO 2013-09-06 max

Informacja

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi medyczne w NZOZ Elmed Bydgoszcz sp. z o.o., rozpoczęto działania mające na celu poszerzenie zakresu diagnostyki. Efektem jest zrealizowanie inwestycji w postaci pracowni radiodiagnostyki obrazowej. Otwarta została Pracownia RTG i Mammografii.

Reklama

RSS - Newsy - Zdrowie

Saturday the 24th. .