Rabaty udzielane są indywidualnie w zależności od ilości pracowników.

Rabaty nie dotyczą cen ustawowo narzuconych przez Ministra Zdrowia według Dzienniku Ustaw  z dnia 18.07.2014 poz. 949. 

Nazwa usługi   Cena       
Wizyta lekarza medycyny pracy 50 zł 
Wizyta okulistyczna w ramach medycyny pracy wraz z wystawieniem recepty na okulary  100 zł
Wizyta specjalisty w ramach medycyny pracy  50 zł 
Konsultacja psychiatry w ramach medycyny pracy 170 zł 
Audiometria 25 zł 
Spirometria 25 zł 
Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych 30 zł
Badanie pola widzenia perymetryczne 25 zł 
Badanie zjawiska olśnienia / widzenie zmierzchowe  50 zł 

Badanie psychotechniczne operatorów wózków i suwnic

90 zł 
Badanie psychotechniczne (sprawność psychoruchowa) kierowców kat. B (w ramach obowiązków służbowych)

 

90 zł

Badanie psychotechniczne kandydatów / kierowców

150 zł

Badanie psychologiczbe kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

150 zł

Badanie do uprawnień na broń/ broń gazową

(okulista,psychiatra, lekarz medycyny pracy,pole perymetryczne) 

350 zł
Badanie do licencji pracownika ochrony/badanie do licencji detektywistycznej  350 zł 

Badanie kalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

350 zł 
Badanie kierowców kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożących wartości pieniężne 200 zł
Badania kandydatów / kierowców kat. A, A1,A2 200 zł 
Badanie kandydatów / kierowców kat. AM,B1,B,B+E,T 200 zł 
Badanie kandydatów / kierowców kat.C1, C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D+E 200 zł 
Badanie instruktora / egzaminatora kierowców 200 zł 
Wizytacja stanowisk pracy za 1godz.. 100 zł 
Delegacja lekarza medycyny pracy do zakładowej komisji BHP za 1godz. 100 zł 
Wydanie orzeczenia – uprawnienie na broń/licencja detektywistyczna 120 zł 
Wydanie orzeczenia -ustalenie czasu pracy osoby z grupą o niepełnosprawności 50 zł
Wydanie orzeczenia -pracownik zabezpieczenia technicznego 50 zł
Wydanie zaświadczenia dla sędziego (członka RN) 50 zł 
Wydanie zaświadczenia dla pilota wycieczek krajowych i zagranicznych 50 zł 
Międzynarodowe świadectwo zdrowia-morskie 100 zł
Badania laboratoryjne wg cennika w pozycji "laboratorium"  

 

 

 

Informacja

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi medyczne w NZOZ Elmed Bydgoszcz sp. z o.o., rozpoczęto działania mające na celu poszerzenie zakresu diagnostyki. Efektem jest zrealizowanie inwestycji w postaci pracowni radiodiagnostyki obrazowej. Otwarta została Pracownia RTG i Mammografii.

Reklama

RSS - Newsy - Zdrowie

Saturday the 24th. .